Tổng kết 10 năm cuộc vận động: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”

12/07/2018 15:25 Số lượt xem: 594
Ngày 12-7, Hội Người mù tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết 10 năm cuộc vận động: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”.

Đến nay, Hội có 1.013 hội viên, 81 chi hội. Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm chăm lo cho đời sống hội viên, xây dựng kế hoạch vận động các ban, ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho hội viên nghèo, tặng học bổng cho học sinh theo học tại các trường hòa nhập từ tiểu học đến cao đẳng, đại học và sau đại học. Các cấp Hội chú trọng đến công tác lao động sản xuất và việc làm cho hội viên. Toàn tỉnh duy trì tốt 33 cơ sở dịch vụ xoa bóp, tẩm quất, giải quyết việc làm cho 125 hội viên, lương bình quân từ 2 đến 2,2 triệu đồng.

6 tháng cuối năm, Hội Người mù tỉnh xây dựng chương trình hành động việc làm-giảm nghèo, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022; tiếp tục quán triệt cán bộ, hội viên thường xuyên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra thực trạng sử dụng vốn vay, chăm sóc đời sống hội viên; khảo sát kết nạp hội viên mới và thành lập chi hội khi có đủ điều kiện; thường xuyên tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, các mặt hoạt động của Hội và gương người tốt việc tốt tới hội viên.

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”, phong trào hoạt động của các cấp Hội đã phát huy tốt, cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; công tác dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng, giải quyết việc làm được quan tâm. Hội phối hợp với các tổ chức như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, cùng với việc động viên gia đình, dòng họ tạo điều kiện giúp đỡ người mù trong học tập, lao động, tham gia các chương trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của Hội chỉ còn 11,2% (theo tiêu chí mới), đời sống hội viên ngày càng được nâng cao, phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển góp phần giúp người mù thêm tự tin hòa nhập cộng đồng.

 

Minh Hường