Tổng hợp ý kiến cử tri Bắc Ninh phản ánh trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV

15/05/2018 09:01 Số lượt xem: 434
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với trên 2000 cử tri tham dự.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Uỷ ban MTTQ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cử tri Bắc Ninh phản ánh tới Quốc hội xem xét, giải quyết.

 

I.Ý kiến chung

Tại các điểm tiếp xúc, không khí hội nghị thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, cử tri  bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành tập trung quyết liệt và có trách nhiệm cao của Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tuy nhiên cử tri còn băn khoăn lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, hàng giả, dược phẩm giả; vấn đề an toàn giao thông, cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung các y, bác sỹ tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh… Cử tri mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

 

II. Ý kiến cụ thể

1. Đối với Bộ Y tế

 Hiện nay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã bắt đầu nảy sinh nhiều bất cập, vướng mắc trong vấn đề quản lý người hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Do vậy, cử tri đề nghị Bộ nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh để khắc phục những hạn chế nêu trên.

 Cử tri băn khoăn về chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh tại y tế cơ sở còn hạn chế, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuyển tuyến, vượt tuyến còn khá phổ biến ở trạm y tế, đề nghị Bộ có giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở.  

2. Đối với Bộ Nội vụ

 Đề nghị Nhà nước nghiên cứu cần có chính sách chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố làm sao để phù hợp giữa trọng trách được giao với quyền lợi được hưởng để động viên kịp thời đội ngũ cán bộ nêu trên.

3. Đối với Bộ Tài nguyên – Môi trường

 Bắc Ninh là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống như Giấy Đống Cao, Đồng Đại Bái, Thép Đa Hội, Gỗ Đồng kỵ… Các làng nghề này đã tạo được nhiều việc làm cho dân cư địa bàn và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ làng nghề để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất tại Làng nghề.

4. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi toàn diện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để nhằm mục đích thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng.

Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ quan tâm đến mức lương của cán bộ, công chức về hưu trước năm 1993 để đảm bảo mức sống tối thiểu.

5. Đối với Chính phủ, Quốc hội

 Hiện nay một số luật đã có hiệu lực nhưng rất khó thực hiện do việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm, đề nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát và chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật đã có hiệu lực để luật sớm đi vào cuộc sống.

 Đề nghị Chính phủ cần có biện pháp xử lý kịp thời trong việc phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và đời sống nhân dân như hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” phát triển trên các tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua.