Tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng tăng 5,3%

08/04/2021 16:12 Số lượt xem: 280
Hết quý I, tổng huy động nguồn vốn toàn ngành ngân hàng tỉnh đạt 171.472 tỷ đồng, tăng 0,84% so với cuối năm 2020. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư chiếm hơn 60% tổng huy động nguồn vốn. Một số đơn vị có số huy động vốn cao như: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh, Ngân hàng Công Thương Bắc Ninh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bắc Ninh …

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Bắc Ninh.

Tổng dư nợ của toàn ngành đạt 106.836 tỷ đồng, tăng 5,3% so cuối năm 2020, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,2% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 67.025 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 39.811 tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng vẫn duy trì theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp và người dân, phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Hà Linh