Toàn tỉnh hình thành 1.105 vùng sản xuất lúa năng suất

01/12/2021 10:52 Số lượt xem: 622
Hiện nay, toàn tỉnh đã hình thành 1.105 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao, quy mô mỗi vùng từ 3 ha trở lên; 71 vùng rau màu chuyên canh quy mô từ 5 ha trở lên tập trung ở vùng đất chuyên màu và đất bãi; 24 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, quy mô từ 2 ha trở lên; 72 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích 161,65 ha (25 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính).

 

Vùng trồng rau màu chuyên canh huyện Lương Tài.

 

Ngành nông nghiệp tích cực chuyển giao các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, như: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); sản xuất hữu cơ, giảm dần sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học vào sản xuất; các khâu sau thu hoạch được chú trọng đầu tư, nhất là công nghệ sơ chế, bảo quản, góp phần nâng cao giá trị nông sản, nâng tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cơ cấu nội ngành chiếm 30-35%.

 

HL