Toàn tỉnh gần 2,368 triệu thuê bao điện thoại di động

07/10/2021 09:57 Số lượt xem: 749
Đến nay, tổng số thuê bao điện thoại toàn tỉnh có khoảng 2,4 triệu thuê bao, đạt mật độ 158 thuê bao/100 dân.

Điện thoại di động phát huy hiệu quả trong thực hiện các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Trong đó, điện thoại cố định là 32.000 thuê bao; điện thoại di động gần 2,368 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao Internet các loại ước đạt 1.014.000 thuê bao; mật độ đạt 74 thuê bao/100 dân, trong đó thuê bao Internet băng rộng cố định khoảng là 210.000, thuê bao Internet không dây băng rộng là 830.000. Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh là 135.000 thuê bao, đạt mật độ 9 thuê bao/100 dân. Tổng số trạm BTS là hơn 3.000 trạm các loại (2G, 3G, 4G, 5G) với tổng cộng hơn 1.260 cột BTS. Bưu chính, hệ thống bưu cục và các điểm phục vụ bưu chính được mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử và  phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay hơn 30% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích.

T.U