Toàn tỉnh đầu tư hơn 98 tỷ đồng bảo trì đường bộ

16/05/2018 07:46 Số lượt xem: 652
Theo kế hoạch, năm 2018 ngành GTVT tỉnh sử dụng hơn 98 tỷ đồng cho công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn.

Dự án tăng cường năng lực mặt đường Ngô Gia Tự (thành phố Bắc Ninh) sử dụng vốn bảo trì đường bộ 2017.

 

Trong đó, có 70 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước do UBND tỉnh cấp cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh để bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì định kỳ và sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn giao thông cho các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chi 9 tỷ đồng cho công tác bảo dưỡng thường xuyên 322km đường bộ, 98 cụm đèn tín hiệu giao thông và gần 15 tỷ đồng cho công tác sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn giao thông các công trình giao thông. Công tác bảo trì   định kỳ các công trình đường bộ năm 2018 sẽ sử dụng hơn 45,7 tỷ đồng. Trong đó, chi hơn 12,4 tỷ đồng cho các công trình chuyển tiếp năm 2017 và 33,3 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp 10 hạng mục công trình.

Cùng với nguồn vốn địa phương, năm 2018, ngành GTVT sử dụng 28,1 tỷ đồng từ nguồn vốn 35% thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện ô tô từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh đầu tư bảo trì định kỳ 12 tuyến đường giao thông nông thôn.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu về giải ngân nguồn vốn theo quy định, Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác bảo trì các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị và đường giao thông nông thôn năm 2018.

Tin, ảnh: Dương Hoàn