Toàn tỉnh đầu tư 15 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê Trung ương

16/04/2018 09:07 Số lượt xem: 408

Để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nông nghiệp&PTNT vừa quyết định giao Sở Nông nghiệp& PTNT tỉnh đầu tư 15 tỷ đồng triển khai 14 hạng mục sửa chữa, cải tạo mặt đê; khảo sát, phát hiện, xử lý mối, ẩn hoạ, khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê; tu sửa, chỉnh trang, phát quang mái đê; gia cố đường hành lang chân đê, dốc lên xuống và mua sắm vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão các tuyến đê từ cấp III trở lên.

Lát mái kè Hồ đê hữu Đuống (Thuận Thành).

 

Tổng khối lượng các hạng mục, dự án bao gồm: Đào đắp 6.650 m3 đất, đổ 3.350 m3 bê tông, xây dựng 2.550 m3 gạch đá, khoan phụt vữa 26.400 mét, phát quang mái đê 5.500 m2.

Thời gian thực hiện các hạng mục xử lý ẩn họa trong thân đê hoàn thành trước ngày 15-6, các hạng mục còn lại hoàn thành trước ngày 31-12-2018.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn