Toàn tỉnh: 179 cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh, sử dụng hóa chất

14/08/2019 08:55 Số lượt xem: 743
Toàn tỉnh, hiện có 179 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất. Trong đó, 26 doanh nghiệp đồng thời sản xuất và kinh doanh hóa chất; có 30 doanh nghiệp chuyên kinh doanh hóa chất và 123 doanh nghiệp thuộc diện sử dụng hóa chất.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất với khối lượng hóa chất lớn, tập trung ở nhóm doanh nghiệp FDI như: Công ty Vitop Chemicals, Công ty CNM KH Việt Nam, Công ty Air Liquide Việt Nam, Công ty TOMOE, Công ty Việt Nam Parkerzing, Công ty Schramm SSCP, Công ty SamhwaVina, Công ty Better Resin, Công ty Jungbu Eschem, Công ty TNHH KCC, Công ty hóa chất Đức Giang, Công ty công nghệ hóa chất và môi trường Vũ Hoàng...
Chủng loại hóa chất được sản xuất, sử dụng, tồn trữ trên địa bàn tỉnh khá phong phú đa dạng. Trong đó có 15 cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp; 7 cơ sở, doanh nghiệp sử dụng các hóa chất công nghiệp thuộc nhóm hạn chế sản xuất... Lượng hóa chất tồn trữ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố như: Nhóm hóa chất là khí hóa lỏng, chất Methanol, a xít HCl; Nhóm hóa chất có nguy cơ rủi ro tương là xăng, a xit H2SO4, khí Clo, NH3. Các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao bởi dung lượng tồn trữ hóa chất nguy hiểm lớn là KCN  Yên Phong (đang chứa 2,4 triệu m3 chất Methanol, 9.000 tấn  chất Fomalin, hóa lỏng LPG tới 4.000 m3; Nito, Ôxi hóa lỏng tới 2000m3); CCN Đông Thọ (chứa lượng LPG khoảng 200m3); KCN Thuận Thành 3, tồn trữ lượng LPG  200m3; KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tồn trữ lượng Axit H2SO4, HCL hơn 90.000 tấn/năm…
Hoạt động kinh doanh hóa chất là loại hình có điều kiện, được quản lý theo quy định của pháp luật song còn một số cơ sở/ doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh; nhiều cơ sở chưa xây dựng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa sự cố hóa chất và không tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động; việc sắp xếp, phân loại hóa chất trong kho chưa đúng quy định; chưa có bảng nội quy an toàn, quy trình thao tác an toàn; trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất... Điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hóa chất có thể tác động tiêu cực đến tính mạng, tài sản cho cộng đồng và môi trường sinh thái. Để tăng cường công tác quản lý, Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Thái Uyên