Tọa đàm về Quy định quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

16/05/2018 18:40 Số lượt xem: 746
Ngày 16-5, Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức tọa đàm về Quy định quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đoàn công tác Vụ Quản lý ngoại hối thăm dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Enshu Sanko Việt Nam, KCN Quế Võ.

 

Đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối tổng kết việc thực thi Thông tư 19/2014/TT-NHNN của NHNN ngày 11/8/2014 “Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt đồng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam” bao gồm: Góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển vốn đầu tư cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Thông tư 19 như: Vướng mắc liên quan đến xác định hình thức đầu tư, đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn trong tổ chức kinh tế; trình tự, thủ tục góp vốn, điều chỉnh vốn góp đầu tư, vốn điều lệ trong doanh nghiệp; chuyển vốn vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư; khó khăn trong việc xác định hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (tài khoản DICA) …

Lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh trực tiếp giải đáp một số câu hỏi của các Ngân hàng Thương mại, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh liên quan đến xác định hình thức đầu tư, chủ thể mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài; thủ tục góp vốn, điều chỉnh vốn đầu tư, vốn điều lệ trong doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp…

Hà Linh