Tọa đàm “Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử”

14/08/2019 15:27 Số lượt xem: 2255
Sáng 14-8, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm “Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử”. 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dự tọa đàm

Dự tọa đàm có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Những năm qua, công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ ngày càng tăng. Nhiều cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phát huy tốt vai trò, vị trí của cán bộ nữ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, công tác cán bộ nữ vẫn còn khó khăn, hạn chế về: Cơ cấu phân bổ không đều; cán bộ nữ khối quản lý Nhà nước ít, chủ yếu là cấp phó, công tác trong các cơ quan Đảng, đoàn thể; tiếng nói, vai trò tham gia quyết định các vấn đề của một số cán bộ nữ còn hạn chế... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác cán bộ nữ; các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo của chị em phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chương trình phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tọa đàm cho thấy nhiệm kỳ 2015-2020 tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử trong tỉnh tăng  ở tất cả các cấp. Trong đó, có 1 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, 1 đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và 1 đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (nhiệm kỳ trước không có). 44 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (tăng 31 đồng chí so nhiệm kỳ trước); 172 đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành (tăng 50 đồng chí so nhiệm kỳ trước); Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có 8 nữ/51 đồng chí; 69 đồng chí nữ tham gia cấp ủy cơ sở thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đại biểu Quốc hội có 2 nữ/7 đại biểu; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có 15 nữ/53 đại biểu.

Đại biểu trao đổi làm rõ một số nội dung về: Thực trạng và giải pháp về công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh; vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác tham mưu, triển khai công tác cán bộ nữ; nâng cao trình độ lý luận chính trị; nhận thức về bình đẳng giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tính thiết thực, ý nghĩa của tọa đàm; nhấn mạnh tuy không phải vấn đề mới, song lại rất cần thiết cho thời gian tới. Trước mắt là công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, những ý kiến, đề xuất, giải pháp được thảo luận tại tọa đàm, các cơ quan chuyên môn cần cụ thể hóa, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, sự cố gắng của các cấp, ngành, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cần cụ thể hóa những giải pháp đề ra, cũng như từng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để có kế hoạch thực hiện hiệu quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cần hoạt động tích cực, tham mưu nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công cuộc đổi mới hiện nay.

Thảo Nguyên