Tọa đàm “Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

16/08/2019 16:04 Số lượt xem: 1183
Ngày 16-8, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Việt Nam, Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) CHLB Đức tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức tọa đàm  với chủ đề: “Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”. Đại diện các sở, ngành, ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn, cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

 

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng xanh

 

Tọa đàm được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu tình hình triển khai tín dụng xanh tại Việt Nam thời gian qua; quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn về tín dụng xanh tại Bắc Ninh; thu thập các ý kiến đánh giá, kiến nghị góp phần cải thiện tình hình tiếp cận tín dụng nói chung và tín dụng xanh nói riêng

Đại diện FNF CHLB Đức tại Việt Nam và Viện Kinh tế Việt Nam giới thiệu chung danh mục các dự án xanh như: Nông nghiệp xanh;  lâm nghiệp bền vững; công nghiệp xanh, xử lý chất thải và phòng chống ô nhiễm; quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn; cung cấp các dịch vụ bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên; bảo vệ môi trường thiên nhiên; khôi phục sinh thái và phòng chống thiên tai… Một số nguyên nhân trong việc khó tiếp cận tín dụng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ; những khó khăn từ phía các tổ chức tín dụng trong thẩm định, giải ngân cho vay các dự án xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa….

Các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề như: Tình hình cung cấp tín dụng xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; triển khai các chính sách từ trung ương đến địa phương; những khó khăn rào cản từ phía các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng xanh cho doanh nghiệp; những khó khăn rào cản từ phía doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận tín dụng và một số đề xuất, kiến nghị nhằm hướng tới việc nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Hà Linh