Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

17/05/2018 15:29 Số lượt xem: 1437
Sáng 17-5, Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7 đến ngày12-5-2018, tại Thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Hội nghị Trung ương 7 là lần này có bước đổi mới trong công tác báo chí truyền thông. Đó là các phiên thảo luận tại hội trường đều cho báo chí vào dự, thể hiện tính dân chủ ở cấp cao ngay trong Trung ương.

Mỗi Đề án, Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tập trung làm rõ các nội dung chính về đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; phân tích các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu…đồng thời đề nghị toàn Đảng bộ và nhân dân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo kế hoạch, trong tháng 5-2018, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin, ảnh: Vũ Thắng-Ngô Thành