Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

10/10/2018 10:47 Số lượt xem: 1723
Sáng ngày 10-10, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến truyền đạt các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII).

 

Trực tiếp thông báo đến các đại biểu kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khái quát các nội dung BCH T.Ư Đảng khóa XII đã họp bàn, thảo luận, cho ý kiến về những nội dung quan trọng của đất nước, xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị T.Ư 8 (Khóa XII) được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6-10 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng; xem xét, quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XII. Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng. Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 7 đến Hội nghị T.Ư 8 (khoá XII); Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh những nội dung cụ thể như tình hình phát triển, tăng trưởng kinh tế-xã hội; thu hút nhà đầu tư FDI; lượng khách du lịch đến Việt Nam, nhất là vùng biển đảo... để cán bộ chủ chốt nắm rõ hơn nội dung của Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII); đồng thời có định hướng triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị, địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) đến lãnh đạo các cấp và đảng viên trong tỉnh. Các đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị thông báo đến đảng viên và cán bộ xong trước ngày 21-10 theo tài liệu hướng dẫn của T.Ư.

 

Hoàng Mai-Ngô Thành