Tiểu ban Kinh tế - Xã hội lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

24/04/2019 07:53 Số lượt xem: 5257
Chiều ngày 23-4, tại Hà Nội, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc với thành phố Hà Nội và một số địa phương khu vực thủ đô nhằm lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Nhấn mạnh những kết quả nổi bật, tồn tại yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội 10 năm qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những mô hình mới liên kết thủ đô Hà Nội với các tỉnh, tạo động lực phát triển phù hợp cho vùng thủ đô và cả nước giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn năm 2045; mong muốn các tỉnh, thành phố thẳng thắn chia sẻ những điểm nghẽn, vướng mắc, ràng buộc cản trở sự phát triển vùng, địa phương, đồng thời mạnh dạn đề xuất với trung ương để từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách đảm bảo phù hợp với quá trình phát triển của đất nước.
Hội nghị có 13 ý kiến đóng góp, chia sẻ sự thành công và bài học kinh nghiệm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm qua, phương hướng phát triển vùng và cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nêu rõ: 10 năm qua, Bắc Ninh vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đạt nhiều thành tựu: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 230 nghìn tỷ đồng tăng lên 1.136 nghìn tỷ đồng năm 2018, dự kiến năm 2020 đạt 1.331 nghìn tỷ đồng (gấp 5,8 lần so với năm 2011); kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 7,7 tỷ USD tăng lên 34,91 tỷ USD năm 2018, dự kiến năm 2020 đạt 32 tỷ USD (gấp 4,1 lần so với năm 2011);  thu ngân sách Nhà nước năm 2011 đạt 7,2 nghìn tỷ đồng tăng lên hơn 28 nghìn tỷ đồng năm 2018, dự kiến năm 2020 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng (gấp 4,1 lần so với năm 2011)… Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành trung tâm phát triển công nghệ cao có sức cạnh tranh và là thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian tới, Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa từ Trung ương, đồng thời đề xuất một số kiến nghị: Ban hành các chính sách mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hàng năm theo hướng mở; cho phép tỉnh được ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư như: hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án có khả năng thu hồi vốn và hiệu quả cao trong khả năng ngân sách của tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu đạt được của 13 tỉnh, thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; đồng thời chỉ ra bất cập, chồng chéo trong một số văn bản pháp luật làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương; bộ máy từ trung ương đến địa phương còn nhiều bất cập, tồn tại. Thời gian tới, yêu cầu các địa phương xây dựng mục tiêu 3 trụ cột “Do con người-Vì con người-Lấy con người làm trung tâm”; tiếp tục phân cấp, giao quyền, phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong sử dụng ngân sách Nhà nước; thu hút nhân tài, tạo cơ chế chính sách; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư xây dựng, phát triển; mỗi địa phương cần đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phong Vân