Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại các huyện Yên Phong, Quế Võ

09/08/2018 15:50 Số lượt xem: 1197
Ngày 8 và 9-8, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành khảo sát hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của một số xã, thị trấn và Trung tâm Hành chính công của các huyện Yên Phong, Quế Võ.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nắm bắt mức độ hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong.

 

 

Đoàn đến thực tế việc chấp hành giờ giấc, bố trí cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; thăm hỏi cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã Mộ Đạo, Bằng An, Việt Hùng (Quế Võ), thị trấn Chờ, xã Yên Phụ, Hòa Tiến, Yên Trung (Yên Phong); nắm bắt mức độ hài lòng của người dân đến làm thủ tục hành chính tại các đơn vị.

Qua khảo sát cho thấy, các đơn vị thực hiện khá đầy đủ việc niêm yết các thủ tục, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo quy định. Chất lượng  giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Hầu hết người dân đến giải quyết thủ tục hành chính bày tỏ sự hài lòng về chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hồ sơ giải quyết quá hạn luật định. Lượng việc của các lĩnh vực không đồng đều. Phần mềm còn một số bất cập nên ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý công việc. Một số xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chật hẹp, trang thiết bị cũ; một số cán bộ chưa thành thạo việc áp dụng phần mềm xử lý hồ sơ trên máy vi tính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được khảo sát tiếp tục quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm sự trang nghiêm của cơ quan công quyền nhưng vẫn phải tạo thuận lợi tối đa cho người dân đến giải quyết công việc.

Thanh Hương