Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

24/11/2022 14:42 Số lượt xem: 1328
Sáng 24-11, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 11, dự kiến chương trình công tác tháng 12-2022. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung kết luận phiên họp.

 

Dự phiên họp có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND năm 2022; tổ chức phiên giải trình với Sở Tài chính trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thiện và phát hành các Nghị quyết, văn bản, lưu trữ hồ sơ kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định của pháp luật; tham gia luyện tập vận hành cơ chế các nội dung thực binh trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; trình Đảng đoàn để báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến các nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh; đồng thời giao cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; cho ý kiến Tờ trình số 492/TTr-UBND ngày 26-10-2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XIX; ban hành Công văn gửi các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ: Tổ chức kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, ngay sau kỳ họp, chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan hoàn thiện Nghị quyết, các văn bản và hồ sơ tài liệu của kỳ họp; giám sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tổ chức tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hội nghị rà soát nội dung và các điều kiện để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh vào ngày 8 và 9-12. Ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp dự kiến xem xét một số nội dung chuyên đề về: Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh năm 2023-2025; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội PCCC dân phòng trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023; Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; Quy định chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y; bổ sung Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;  chính sách hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025; phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ 1 số chủ trương đầu tư.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ kết quả hội nghị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tháng 12, trong đó trọng tâm là chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khoá XIX; UBND tỉnh sớm gửi tài liệu để các Ban HĐND tỉnh làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh đúng quy định. 

Vân Giang