Thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý chất lượng công trình xây dựng

10/05/2019 09:32 Số lượt xem: 2935
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mỗi năm toàn tỉnh đầu tư hàng trăm công trình, hạng mục công trình lớn nhỏ. Số lượng các công trình đầu tư lớn đặt ra cho công tác quản lý nhiều vấn đề quan trọng, trong đó, quản lý chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD), an toàn lao động được ngành chức năng và các chủ đầu tư đặt lên hàng đầu.


Xác định yếu tố cốt lõi trong các công trình xây dựng là hiệu quả, chất lượng, các sở chuyên ngành và cấp huyện luôn chủ động trong công tác quản lý CLCTXD. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm, công trình cao tầng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn… Trong đó, tập trung kiểm tra chất lượng thiết kế, thẩm tra, quản lý chi phí, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nhất là việc nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.
Năm 2018, toàn tỉnh có 489 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua đánh giá của các đơn vị chuyên môn, nhìn chung CLCTXD được nâng lên so với những năm trước đây. Các công trình hoàn thành đều bảo đảm an toàn về kết cấu chịu lực, an toàn sử dụng, không có tồn tại lớn hay sự cố về chất lượng. Nhiều công trình được khẳng định có chất  lượng cao như: Cung Quy hoạch-Kiến trúc Bắc Ninh, trụ sở Cục Thuế tỉnh, tổ hợp tòa nhà trung tâm thương mại và chung cư Vincom, khu nhà ở và dịch vụ công cộng Việt Long, các dự án nhà ở xã hội…
Đáng chú ý, các công trình sử dụng nguồn vốn tư nhân cơ bản được chủ đầu tư quan tâm đến công tác quản lý CLCTXD và chấp hành tốt quy định về an toàn lao động. Những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được kiểm tra chặt chẽ, kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Hoạt động quản lý Nhà nước về CLCTXD được tăng cường, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát 328 công trình trường học; 39 công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở; 5.000 phòng vệ sinh tại các trường học. Các cơ quan Nhà nước kiên quyết xử lý vi phạm, làm giảm tình hình vi phạm về CLCTXD của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hoạt động quản lý CLCTXD tuy đạt nhiều kết quả nhưng cũng còn một số tồn tại hạn chế: Công tác bảo trì công trình xây dựng chưa được đơn vị sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Vẫn còn một số dự án, chủ đầu tư lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiếu năng lực dẫn đến chất lượng hồ sơ chưa bảo đảm. Một số công trình, chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn giám sát có cán bộ yếu về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu về số lượng, nhân sự không đầy đủ các bộ môn; chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật. Công tác huấn luyện an toàn lao động chưa được chủ đầu tư, nhà thầu thi công quan tâm đúng mức...
 Để khắc phục những tồn tại trên, ngành Xây dựng và các địa phương đề xuất các giải pháp, trong đó tập trung bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán. Tiếp tục làm tốt công tác thẩm tra thiết kế dự toán, bảo đảm chất lượng hồ sơ trình thẩm định phê duyệt. Tăng cường kiểm tra CLCTXD trong quá trình thi công, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Xử lý nghiêm các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có nhiều sản phẩm tư vấn, công trình kém chất lượng hoặc thường xuyên để xảy ra tồn tại lớn về CLCTXD (xử phạt vi phạm hành chính, đăng tải cảnh báo trên trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan báo chí, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). Kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu và bộ phận trực tiếp kiểm tra công tác nghiệm thu, chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình kém chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động. Cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về mất an toàn lao động.

Hoàng An