Thu ngân sách vượt 101% dự toán

12/11/2019 20:21 Số lượt xem: 1439
Sau một tháng tiến hành hợp nhất, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai ngay các nhiệm vụ thu ngân sách và đến nay kết quả thu khá cao đạt 1.032 tỷ đồng, bằng 201% dự toán. Trong đó, thuế, phí đạt 279,7 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 1.022 tỷ đồng.

Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận hiện đặt tại huyện Thuận Thành.

Nguyên nhân thu cao là do các dự án đấu giá trên địa bàn được triển khai mạnh cùng với nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định có số nộp ngân sách tăng. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt dự toán thu như thuế thu nhập cá nhân 92%, tiền thuê đất 69%, phí lệ, phí 88%...

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận tích cực đẩy mạnh các giải pháp thu giai đoạn nước rút như thanh tra, kiểm tra; đôn đốc cưỡng chế nợ thuế; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế… để về đích đúng hạn các chỉ tiêu, sắc thuế còn lại.

Song Giang