Thống nhất nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn triển khai hiệu quả Đề án 06

09/08/2022 16:16 Số lượt xem: 1758
Sáng 9-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong cả nước sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh.

 

Sau 6 tháng Đề án 06 được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ. Các bộ, ngành rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản liên quan; đẩy mạnh xây dựng các văn bản quan trọng, cần ưu tiên xây dựng để phục vụ Đề án 06; đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang lại nhiều tiện lợi, bước đầu được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đề án nhằm triển khai 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số để xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên cơ sở  lấy người dân là trung tâm, là động lực, là mục tiêu và là chủ thể của sự phát triển. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai Đề án 06, đồng thời thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế; yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành địa phương cần tiếp tục thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả Đề án 06. Trong đó, phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để vừa triển khai các nhiệm vụ trước mắt, cấp bách, vừa hướng tới mục tiêu lâu dài, để tránh lãng phí nguồn lực; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, huy động mọi nguồn lực tham gia của cả hệ thống chính trị và của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, triển khai công việc thực chất, tránh hình thức, để người dân và doanh nghiệp thấy được sự thiết thực, hiệu quả, tiện ích Đề án mang lại, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện.

Đối với Bắc Ninh đến nay các cấp từ tỉnh đến xã đã cơ bản hoàn thành việc ban hành kế hoạch thành lập Tổ công tác, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, thành lập các Tổ công tác tại thôn, khu phố; củng cố, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực làm sạch dữ liệu đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống kết nối, đồng bộ, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đa dạng nội dung, hình thức…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu, quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị, đồng thời tiến hành rà soát, đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đề ra trong thời gian tới. Phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị để bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực chuyên môn trong tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và thông báo 100% mã số định danh cho công dân để triển khai cấp căn cước công dân theo quy định; giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục lỗ hổng về bảo mật an ninh, an toàn và hoàn thành tích hợp, chia sẻ hồ sơ thủ tục giấy tờ, cấp chứng thư cho các tổ chức; Sở Y tế bổ sung, chỉnh sửa, xác thực và làm sạch thông tin tiêm chủng, phục vụ triển khai cấp hộ chiếu vắc xin toàn dân; Sở Tư pháp rà soát các biểu mẫu thủ tục hành chính để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính...góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Xuân Me