Thị xã Từ Sơn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

09/02/2020 17:21 Số lượt xem: 626
Năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thị xã Từ Sơn luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thị xã Từ Sơn là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nên nền kinh tế phát triển. Những năm qua, Thị xã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các thiết chế văn hóa, từng bước làm thay đổi bộ mặt Nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được đẩy mạnh, thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng. 
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các xã, phường  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung tiêu chí Ban chỉ đạo đề ra. Cụ thể hóa nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành các phong trào: Xây dựng gia đình, làng, phố văn hóa; Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào “5 không 3 sạch” ..; Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tích cực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; Tham gia đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao ...
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, nên phong trào xây dựng làng, phố văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhiều khu dân cư nhiều năm liền đạt danh hiệu làng, phố văn hóa. Người dân các làng, khu phố chủ động tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình như: đình, đền, chùa, nhà văn hóa, đường giao thông... 100% thôn, làng khu phố đều có hương ước, quy ước trên cơ sở pháp luật và những quy định của địa phương; Thực hiện Chỉ thị 27 CT/TW của Chính phủ và Quyết định số 35 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành theo quy định. 
Năm qua, các đám cưới đều được tiến hành theo nghi lễ truyền thống, văn minh, tiết kiệm, không vụ lợi, nhiều đám bỏ các thủ tục rườm rà như: Chạm ngõ, thách cưới ..vv Các đám tang được tổ chức nghiêm trang, chu đáo theo quy định của địa phương, các thủ tục phong kiến, mê tín dị đoan hầu như không còn, tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng đạt trên 55,2%. Tiêu biểu như phường: Đông Ngàn, Trang Hạ, Đình Bảng, xã Tương Giang, Hương Mạc có tỷ lệ người chết hỏa táng đạt từ 60% trở lên. Điều đó cho thấy ý thức xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên rõ rệt.  
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn được các làng, khu phố gắn với phong trào xây dựng khu phố kiểu mẫu, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí về môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm qua, toàn thị xã có 100% làng, khu phố, trên 96% hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu văn hóa, 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ người tham gia thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 53%. Hiện Thị xã có 53 điểm tập cầu lông, bóng bàn, gần 100 điểm tập thể dục dưỡng sinh nhịp điệu, 21 sân bóng đá, 28 phòng tập ghim… thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia luyện tập. 
Với những kết quả trên, năm 2019, Thị xã có 65/80 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt trên 81%,  có 36.591/39.580 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 92/128 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều tập thể, cá nhân nhiều năm liên tục đạt văn hóa tiêu biểu.  Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thị xã Từ Sơn ngày càng phát huy truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, tạo sự gắn bó, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết tương thân, tương ái, thúc  đẩy nền kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng Từ Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.
 

Châu Loan, Đài thị xã Từ Sơn