Thị xã Từ Sơn: Hành động vì môi trường sạch

12/02/2019 08:50 Số lượt xem: 579
Thị xã Từ Sơn, vùng kinh tế năng động của tỉnh, nơi tập trung nhiều làng nghề truyền thống, khu, cụm công nghiệp phát triển mạnh. Điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng cao nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời. Hưởng ứng Năm Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch, thị xã Từ Sơn cũng nhanh chóng xây dựng, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách quyết tâm hành động vì môi trường sạch, hướng đến sự phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững.

Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn I.

 

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã: Phòng tham mưu cho các cấp lãnh đạo thị xã xây Đề án kiểm tra đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn toàn thị xã, từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể ở từng địa phương, khu, cụm công nghiệp và làng nghề, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ môi trường chung. Hiện tại, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thị xã Từ Sơn phát sinh khoảng 150 tấn rác thải sinh hoạt, được xử lý bằng các lò đốt rác cỡ nhỏ, bước đầu phát huy hiệu quả.
 Nhà máy xử lý nước thải cũng đang hoạt động tích cực, phục vụ cho khu vực nội thị thị xã Từ Sơn. Dự án được đầu tư tổng thể gồm hệ thống thu gom khoảng 40km, hơn 1.000 giếng tách và Nhà máy xử lý nước thải, công suất tối đa 33.000 m3/ngày, đêm  giai đoạn I, 70.000 m3/ngày đêm giai đoạn II, bảo đảm liên thông, phân bổ việc thu gom hợp lý theo nguyên tắc ưu tiên các điểm ô nhiễm và nhu cầu thoát nước. Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, giảm thiểu tối đa, không phát sinh ra môi trường các chất ô nhiễm thứ cấp (khí, mùi, ồn...). Tuy nhiên, hiện trạng môi trường ở Từ Sơn vẫn còn nhiều bức xúc, rác thải tồn ứ chưa được giải quyết dứt điểm ở nhiều nơi như tại phường Châu Khê, phường Đình Bảng, xã Phù Chẩn... Tiến độ triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa phương còn chậm, nhiều điểm tập kết rác quá tải, tràn xuống các kênh mương, đường giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.
Xác định rõ bảo vệ môi trường phải đồng hành cùng sự phát triển nhanh, bền vững, thị xã Từ Sơn tập trung một số giải pháp trọng tâm sau: Thực hiện hiệu quả các chương trình, Đề án về bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các lò đốt rác quy mô xã, phường, xây dựng các hố thu gom, điểm thu gom bao bì, chai lọ hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Duy trì hiệu quả các điểm tập kết rác ở các địa phương, phong trào làm sạch đường làng, ngõ xóm, các tổ vệ sinh môi trường công cộng tại khu vực trung tâm thị xã, các chợ và các điểm vui chơi. Thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, xây dựng hương ước, quy ước về bảo vệ môi trường tại các làng nghề. Thực hiện di rời hoặc chuyển đổi đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn II. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...
Giải pháp tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới mọi tầng lớp nhân dân được xác định là khâu then chốt. Thị xã xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường ở tất cả các địa phương có khu, cụm công nghiệp liền kề và trong các làng nghề truyền thống. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức phân loại rác thải tại nguồn, vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm an toàn với môi trường trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi, không lạm dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nuôi trồng, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý hợp vệ sinh đối với các loại bao bì chứa đựng hóa chất. Xây dựng các mô hình điểm về cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động vai trò của tổ chức chính trị, đoàn thể tại các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

Bài, ảnh: Hoài Lan