Thị ủy Từ Sơn: Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

10/01/2019 08:30 Số lượt xem: 767
Ngày 8-1, Thị ủy Từ Sơn- Đảng bộ đầu tiên trong tỉnh, tổ chức hội nghị cán bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề 2019. Theo đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc và xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, từ cuộc đời vì nước, vì dân của Người. Những tư tưởng về yêu nước, thương dân, trung với nước, hiếu với dân mà trong đó, phát huy dân chủ là một biểu hiện của ý thức tôn trọng nhân dân, Người kiên trì xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Sau hội nghị, Thị ủy Từ Sơn chỉ đạo các chi, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề 2019 đến toàn thể cán bộ đảng viên. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, khóa XII; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII. Tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của chuyên đề 2019 thông qua nhiều hình thức đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để việc triển khai học tập những nội dung của Chuyên đề 2019 trong toàn Đảng bộ thị xã đạt kết quả cao.
 

Thu Thủy, Đài Từ Sơn