Thị trấn Hồ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

01/06/2020 20:55 Số lượt xem: 662
Là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Thuận Thành, thị trấn Hồ luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các khu dân cư phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.

Một góc khu phố Lạc Thổ Bắc (thị trấn Hồ) khang trang, sạch đẹp.

Thị trấn có tổng dân số gần 15.000 người với gần 4.000 hộ, sống tập trung ở 10 thôn, khu phố. Nhờ thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế với mức thu nhập bình quân đạt 51,9 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,23%. Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Ban Chỉ đạo phong trào luôn bám sát hướng dẫn của UBND huyện để triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình địa phương, UBND thị trấn Hồ xây dựng hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kế hoạch triển khai xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào họp và thông qua kế hoạch, triển khai việc đăng ký Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, khu phố văn hóa đến 10 thôn, khu phố. Để phong trào đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo thị trấn gửi hướng dẫn đến các thôn, khu phố và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hàng quý họp theo định kỳ để đánh giá kết quả công tác và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.
Nhân tố quyết định sự thành công của phong trào chính là các hộ gia đình, người dân, Ban Chỉ đạo các thôn, khu phố luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… tuyên truyền mạnh mẽ các nội dung của phong trào thông qua các hội nghị. Hội Phụ nữ triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh môi trường…
Toàn thị trấn có 7 nhà văn hóa kiên cố/10 thôn, khu phố, có 8 CLB văn nghệ hoạt động thường xuyên, liên tục, 15 CLB thể thao, 95% số hộ thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học đến trường; không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, có nhiều hoạt động gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tốt 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là Đình làng Lạc Thổ và Đình làng Đông Côi. Môi trường cảnh quan của thị trấn ngày càng sạch đẹp, 10/10 thôn, khu phố có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định, người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái. Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 92% số hộ được phổ biến và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, 5 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 12 tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, không có khiếu kiện đông người và vượt cấp.
Qua bình xét công khai, minh bạch, chặt chẽ, năm 2019, có 92,5% số hộ đạt Gia đình văn hóa, có 2 khu phố được đề nghị công nhận khu phố văn hóa, khu phố văn hóa 10 năm liền là: Đông Côi, Chương Xá. Kết quả thực hiện quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng có chuyển biến, 10/10 thôn, khu phố có quy ước làng văn hóa sửa đổi phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.
Các đám cưới ở thị trấn Hồ được thực hiện theo đúng quy định về Luật Hôn nhân và gia đình, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19, có 15 đám cưới chỉ đăng ký kết hôn, thực hiện hình thức báo hỉ không tổ chức mời khách ăn uống.
Các đám tang đều tổ chức phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá của địa phương và hoàn cảnh gia đình. Việc tổ chức phúng viếng trong mùa dịch COVID-19 bảo đảm giãn cách theo quy định, phân công người phúng viếng, tránh tập trung đông người, thực hiện sát khuẩn thường xuyên... Số người chết được hỏa táng, điện táng ngày càng tăng, đạt tỷ lệ gần 70%. Các nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch, vị trí ở xa khu dân cư, được phân khu hung táng, cát táng riêng, bảo đảm tiện lợi cho việc chôn cất, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.
Ông Khúc Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hồ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho biết: Được sự quan tâm của lãnh đạo thị trấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thị trấn Hồ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các nội dung của phong trào được nhân dân ủng hộ, thực hiện có nền nếp, đạt được nhiều thành tích, nhiều thôn, khu phố được xét công nhận làng văn hóa.

Minh Hường