Thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Liên Bão

07/10/2021 15:18 Số lượt xem: 873
UBND tỉnh vừa có văn bản 3145/UBND-XDCB đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Liên Bão, huyện Tiên Du.

Trường Tiểu học Liên Bão (huyện Tiên Du) là đơn vị trường học đầu tiên thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái.

Hiện nay các trường học trong tỉnh chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về cả quy mô và tính chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Do đó, làm gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng điện ngày càng lớn, dẫn đến việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng cung cấp điện gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục khó khăn trên cho các trường học thì việc vận dụng mô hình sử dụng điện từ năng lượng mặt trời áp mái là một giải pháp phù hợp và cần thiết. Mô hình sẽ được sử dụng song song với nguồn lưới điện hiện có của các trường, góp phần làm giảm áp lực về chi phí điện năng tiêu thụ, là một giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho những thế hệ trẻ tương lai về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình năng lượng mặt trời áp mái cho Trường Tiểu học Liên Bão, xã Liên Bão, huyện Tiên Du” của Sở Công thương xây dựng với mục đích phát huy hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó nhân rộng ra các trường trên địa bàn toàn tỉnh. Kinh phí dự kiến 980 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý 4 năm 2021.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, tổng kết, đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng mô hình thí điểm; báo cáo UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

N.Hải