Thành uỷ Bắc Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

15/07/2019 16:25 Số lượt xem: 2924
Ngày 15-7, Thành uỷ Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ chính trị của thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, đến nay đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhận thức của cấp ủy các cấp, đảng viên về quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nội dung về đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị…được thực hiện nghiêm.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng được tăng cường trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm và luôn hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân; nghiêm túc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Chương trình, Kế hoạch của cấp uỷ cấp trên. Các văn bản về công tác xây dựng Đảng được thành phố cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tiễn và theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả, nguyên nhân của những hạn chế và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 và nâng cao chất lượng thi hành Điều lệ Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, biểu dương Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đoàn kết, nhất trí, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, sự chỉ đạo của cấp trên; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở để công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ, kế hoạch chung đề ra trong cả năm 2019 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, rà soát, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; Nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó lưu ý công tác quản lý đô thị, kiến trúc, việc thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thanh Hương