Thành ủy Bắc Ninh bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn giai đoạn 2020-2025

18/07/2019 14:54 Số lượt xem: 723
Ngày 18-7, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường giai đoạn 2020-2025. 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Gần 150 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản qua các chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức chính quyền địa phương và công tác cải cách hành chính ở địa phương; hệ thống chính trị Việt Nam; một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng từ Đại hội XII của Đảng đến nay; tiếp tục đổi mới , sắp xếp tổ chức , bộ máy hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thế giới đang thay đổi và đối sách của Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận thành phố là đơn vị đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quy hoạch nguồn giai đoạn 2020-2025, đây là cơ sở để Ban Tổ chức Tỉnh ủy rút kinh nghiệm triển khai đến các huyện, thị xã trong tỉnh. Đề nghị các học viên lớp học nghiêm túc, tự giác, gương mẫu, nỗ lực trong học tập, chấp hành nội quy và kế hoạch học tập; tập trung và dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận  những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Thảo Nguyên