Thành phố Bắc Ninh tập huấn cán bộ DQTV

17/01/2020 16:11 Số lượt xem: 874
Từ ngày 13 đến 17- 1, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020 cho gần 100 DQTV là các cán bộ Ban CHQS các phường; Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh, thành phố; cán bộ đại đội, trung đội, khẩu đội trưởng phòng không, pháo binh.

Cán bộ DQTV thành phố tham gia huấn luyện năm 2020.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, thời gian qua, công tác tập huấn cán bộ DQTV của thành phố luôn được duy trì chất lượng, hiệu quả, nền nếp. Đội ngũ cán bộ sau khi được tập huấn cơ bản phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, đăng ký, xây dựng lực lượng DQTV. Chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự thành phố được nâng lên. Lực lượng DQTV phối hợp chặt chẽ với công an thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở…

Tham gia lớp tập huấn năm 2020, các cán bộ DQTV thành phố Bắc Ninh được trang bị những kiến thức về: Giáo dục chính trị, pháp luật; tổ chức và phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật và thực hành huấn luyện…Kết quả 100% cán bộ DQTV đạt yêu cầu, trong đó có 76% đạt khá, giỏi.

Qua tập huấn nhằm thống nhất, nâng cao trình độ huấn luyện, quản lý của cán bộ DQTV, nắm chắc công tác tham mưu tác chiến; phương pháp huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh…Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nguyên Đức