Thanh niên Bắc Ninh được vay hơn 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn 120

14/09/2021 10:12 Số lượt xem: 431
Đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ ĐVTN vay hơn 3,7 tỷ đồng (đứng thứ 2 toàn quốc sau Nghệ An là hơn 3,8 tỷ đồng) từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn ( gọi tắt là nguồn vốn 120), giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Theo đó, 13 dự án được giải ngân từ nguồn vốn này gồm: 2 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp  được vay 350 triệu đồng; 5 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được vay hơn 1,6 tỷ đồng; 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ được vay hơn 1,4 tỷ đồng; các dự án thu hút và tạo việc làm cho 54 lao động trẻ. Ngoài ra, có 1 dự án hết hạn, hiện đã hoàn vốn đầy đủ về Ngân hàng chính sách đúng hạn (số vốn vay 380 triệu). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đang phối hợp với Ngân hàng chính sách tỉnh xem xét lựa chọn dự án phù hợp từ cơ sở để giải ngân số vốn trên.

 

Từ nguồn vốn 120, nhiều thanh niên Bắc Ninh có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19, các dự án đã được giải ngân từ nguồn vốn 120 vẫn hoạt động có hiệu quả. Thông qua nguồn vốn này, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh của ĐVTN có cơ hội mở rộng quy mô, thu hút lao động và tăng thu nhập cho nhiều thanh niên ở địa phương, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

Chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn hiện đã giải ngân hơn 75 tỷ đồng cho 937 dự án của thanh niên tại 60 tỉnh thành phố trong cả nước. Mỗi dự án, ĐVTN được vay từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng từ 3 đến 5 năm để mở rộng sản xuất, với lãi suất ưu đãi 7,92%/năm. Sau khi các dự án hoàn trả vốn vay, nguồn vốn này sẽ được chuyển sang đầu tư cho dự án mới.

N.Hoa