Tháng 10 xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 6 người

01/11/2018 08:32 Số lượt xem: 109
Từ ngày 16-9 đến 15-10, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 10 người. So với tháng 9, không tăng, giảm về số vụ, số người chết, nhưng tăng 6 người bị thương (150%). So với tháng 10-2017, TNGT tăng 5 vụ (62,5%), tăng 2 người chết (50%), tăng 8 người bị thương (400%).
Trong đó, tuyến Quốc lộ xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người; đường tỉnh xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người; đường nội thị xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường trong KCN xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Địa phương có TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với tháng 10-2017 là huyện Thuận Thành giảm 2 vụ (25%), giảm 2 người chết (28,6%), giảm 4 người bị thương (66,7%); huyện Yên Phong giảm 3 vụ (25%), giảm 2 người chết (16,7%), giảm 1 người bị thương (20%).
Nguyên Đức