Thẩm tra Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sinh hoạt

27/08/2021 15:50 Số lượt xem: 618
Ngày 27 - 8, Hội đồng thẩm tra hồ sơ tổ chức hội nghị thẩm tra hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng xem xét tính đầy đủ và hợp lệ về trình tự, thủ tục, nội dung của hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thảo luận một số nội dung: Tính bền vững của quy chuẩn; số lượng các chỉ số quy chuẩn nước sạch địa phương; đề nghị thay đổi, bổ sung một số bệnh liên quan đến nguồn nước; bổ sung các tài liệu gốc liên quan về quy chuẩn địa phương; việc sắp xếp thứ tự các nội dung trong hồ sơ; xem xét về tính quy phạm của văn bản trước khi trình cấp thẩm quyền...

Hội nghị thống nhất việc xây dựng Dự thảo là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hồ sơ thực hiện đúng trình tự, bảo đảm về thẩm quyền và tính pháp lý. Yêu cầu Ban Soạn thảo, tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo để trình UBND tỉnh.

Đức Anh