Tập huấn xây dựng và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm trong HTX

16/08/2019 16:03 Số lượt xem: 1102
Ngày 16-8, Liên minh HTX tỉnh phối hợp UBND huyện Quế Võ tổ chức tập huấn cho các HTX trong huyện về xây dựng và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm trong HTX; hướng dẫn triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm.

Khoai tây Quế Võ là sản phẩm có thế mạnh và triển vọng trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng nâng cao giá trị sản phẩm.

 

Các đại biểu được phổ biến, giới thiệu khái niệm, sơ đồ và các bước lập sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm; phân tích nguyên nhân vì sao phải sử dụng công cụ phân tích chuỗi giá trị; khái niệm giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị; phương pháp tăng tỷ lệ lợi nhuận trong quá trình sản xuất; các mối liên kết ngang và liên kết dọc trong chuỗi giá trị; nghiên cứu chuỗi giá trị của một HTX thực tế.

Đại biểu được giới thiệu chương trình mỗi xã phường một sản phẩm trên thế giới, tại Việt Nam, nội dung cơ bản của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2020, định hướng năm 2030.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho giám đốc, chủ nhiệm qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn