Tập huấn nghiệp vụ về tổ chức xây dựng Đảng cho gần 70 phóng viên, biên tập viên

10/06/2018 16:51 Số lượt xem: 344
Trong thời gian 6 ngày từ 4 đến 9-6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư Đảng phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho gần 70 học viên là phóng viên, biên tập viên của 37 cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

Các học viên lớp tập huấn đi thực tế, tìm hiểu viết bài tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

           

Học viên được các giảng viên đến từ Ban Tổ chức T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Xây dựng Đảng truyền đạt 5 chuyên đề với các nội dung: Tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII; Những vấn đề mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và vấn đề nhân dân tham gia xây dựng Đảng; Những nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong khuôn khổ thời gian học tập, học viên đi thực tế tìm hiểu, viết bài tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Chương trình giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí cập nhật, nắm vững các kiến thức, nội dung mới, quan trọng, đồng thời thực hiện tốt công tác định hướng, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay và triển khai các tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) trong mùa giải tiếp theo.

Xuân Me