Tập huấn nghiệp vụ cho 250 cán bộ HTX huyện Gia Bình

16/05/2019 15:37 Số lượt xem: 1353
Ngày 16-5, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND huyện Gia Bình tập huấn nghiệp vụ cho 250 cán bộ HTX trên địa bàn.

HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Huề Đông, xã Đại Lai, Gia Bình đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa và được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Các đại biểu là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, kế toán, kiểm soát HTX được phổ biến các nội dung mới của Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND ban hành năm 2018 về “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”;  giới thiệu chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, kiểm soát HTX theo Luật HTX năm 2012; một số dịch vụ viễn thông dành cho HTX đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm…Đồng thời các giảng viên cũng trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực tế tại HTX.

Qua đó, các HTX nắm bắt rõ hơn những quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, chủ động tiếp cận để được thụ hưởng các chính sách này và thực hiện tốt các quy định của Luật HTX năm 2012. Được biết, hiện nay, huyện Gia Bình có 106 HTX, trong đó có 77 HTX dịch vụ nông nghiệp, 29 HTX chuyên ngành.

Huyền Thương