Tạo động lực giúp hợp tác xã phát triển bền vững

08/04/2021 20:45 Số lượt xem: 279
Thực tế cho thấy, những năm qua môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Nhiều nơi, nông dân đã liên kết thành tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nhằm tăng năng lực cạnh tranh, liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp để phát triển bền vững. Các thành viên trong THT, HTX tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất… Đây là nhân tố thuận lợi, tác động tích cực cho kinh tế tập thể tiếp tục phát triển.

Hết năm 2020, toàn tỉnh có 210 THT, 670 HTX với tổng số hơn 93.360 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực: Thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, nhà ở dịch vụ, trường học… Trong đó, riêng lĩnh vực nông nghiệp có 531 HTX (chiếm 79% tổng số HTX trong tỉnh). Các HTX luôn phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân; ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, sản lượng sản phẩm; thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Trên một số lĩnh vực, nhiều HTX mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp... góp phần tăng ngân sách Nhà nước, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu như  HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Ngăm Mạc, (xã Lãng Ngâm, Gia Bình); HTX sản xuất nông sản rau, củ, quả an toàn Liên Ấp (xã Việt Đoàn, Tiên Du);  HTX gỗ mỹ nghệ Hiệp Thắng (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn)…
 Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, thời gian qua Liên minh HTX tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể. Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ, xã viên HTX thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, dạy nghề, truyền đạt nội dung và hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của HTX. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng điều hành, quản lý, lập dự án đầu tư, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, kiểm tra, kiểm soát và các vấn đề pháp lý liên quan đến HTX. Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân cho 102 lượt HTX được vay vốn với dư nợ 23,09 tỷ đồng. Riêng năm 2020, trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân cho 29 HTX vay 10,450 tỷ đồng; giãn nợ cho 13 HTX với số tiền là 4,15 tỷ đồng,…
Theo ông Đặng Đức Thính, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: “Hầu hết các HTX đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, bởi quy mô nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, hiệu quả mang lại cho các xã viên, thành viên chưa nhiều... Nhưng với sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh và sự ủng hộ của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể nhiều HTX đã phát triển vững mạnh. Về kinh tế, tuy chưa đóng góp nhiều vào GDP của tỉnh, nhưng các HTX đóng vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Về xã hội, HTX đã giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Đặc biệt, những nơi HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đã làm nòng cốt trong việc xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.”
Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tham mưu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, nhằm xây dựng và thiết lập môi trường kinh tế - xã hội, pháp lý và sản xuất kinh doanh thống nhất, hấp dẫn. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hỗ trợ HTX, THT hoạt động hiệu quả, tạo ra những mô hình thật sự có sức lan tỏa gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và khu vực liên tỉnh và vùng, liên vùng… tạo động lực giúp HTX phát triển bền vững.

Thanh Ngân