Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các khu công nghiệp

04/10/2018 09:14 Số lượt xem: 1177
 Những năm qua, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bắc Ninh.

Phần thi tuyên truyền về PCCC bằng hình thức sân khấu hóa trong Hội thao PCCC và CNCH năm 2017 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

 

Toàn tỉnh hiện có 16 KCN tập trung, trong đó có 10 KCN đang hoạt động với 639 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; 582 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; 230 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Ngoài ra còn hơn 5.200 cơ sở nhà trọ, nhà cho người trong nước, nước ngoài thuê xung quanh các KCN không thuộc diện quản lý về PCCC. Trong khi đó, công tác PCCC của các doanh nghiệp, cơ sở trong các KCN, nhất là những doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc quy định về PCCC nên nguy cơ cháy, nổ cao.
Với nhận thức công tác PCCC đối với các KCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh, trật tự, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PCCC.
 Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các cấp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC chủ động phối hợp tốt với Ban quản lý các KCN của tỉnh, các đơn vị kinh doanh hạ tầng các KCN, các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH tại và KCN đô thị và dịch vụ VSIP (thị xã Từ Sơn), KCN Yên Phong và KCN Tiên Sơn thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Hội thao thiết thực giúp lực lượng PCCC cơ sở nâng cao năng lực xử lý tình huống chữa cháy và kỹ năng CNCH khi có cháy xảy ra.
Nhận thức của người đứng đầu các đơn vị kinh doanh hạ tầng và các cơ sở trong KCN về việc chấp hành các quy định PCCC có sự chuyển biến mạnh mẽ. 100% các cơ sở trong KCN tổ chức cho cán bộ, công nhân viên học tập kiến thức pháp luật và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, gắn kết quả triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC vào thành tích thi đua hằng năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Các cơ sở, doanh nghiệp quan tâm củng cố đội PCCC cơ sở, chủ động phối hợp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, nâng cao chất lượng công tác PCCC tại chỗ. Một số cơ sở còn đề ra hình thức xử lý đối với bộ phận không thực hiện tốt công tác PCCC... Từ đó góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh nói chung và ở các KCN nói riêng.
Tuy nhiên, công tác PCCC trong các KCN vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Các cấp, các ngành, nhất là các đơn vị kinh doanh hạ tầng tại các KCN chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm về PCCC, chưa có sự chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho hệ thống PCCC, xe chữa cháy, nguồn nước, đường giao thông trong các KCN (điển hình như KCN Thuận Thành III, KCN Hanaka). Người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác PCCC tại chỗ. Việc phát hiện ra những tồn tại, thiếu sót về PCCC còn trông chờ, ỷ lại vào việc kiểm tra, thanh tra của lực lượng chức năng. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp không thực hiện kiến nghị của lực lượng Cảnh sát PCCC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về PCCC. Đặc biệt, với một số doanh nghiệp nước ngoài, công tác PCCC tại các doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào mức độ hiểu biết của người phiên dịch để triển khai thực hiện...
Theo Thiếu tá Đỗ Anh Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh): Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC trong tỉnh nói chung và các KCN nói riêng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của từng cơ sở, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn người đứng đầu các KCN, cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC tại chỗ.
Một trong những giải pháp quan trọng là chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC có cơ cấu hợp lý và hoạt động chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Từ đó nâng cao năng lực tổ chức công tác PCCC, từng bước trang bị phương tiện hiện đại và vật tư, thiết bị cần thiết cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Xây dựng lực lượng PCCC cơ sở trong các KCN thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ, là lực lượng đủ mạnh, đủ năng lực, trình độ để đảm đương nhiệm vụ PCCC tại cơ sở.

Minh Thảo