Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

11/02/2020 20:24 Số lượt xem: 474
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30-9-2019 của Tỉnh ủy nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các tiểu ban giúp việc Đại hội được thành lập; kế hoạch, quy chế làm việc được khẩn trương xây dựng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện từ cơ sở… để có được những nhân sự tốt nhất giới thiệu vào cấp ủy các cấp.
Theo đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong năm qua, hầu hết các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác nắm chắc tình hình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, các khâu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá tới... kịp thời phát hiện sai phạm và kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng. Cùng với đó, tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cấp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp có vi phạm.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng và 43 đảng viên, trong đó có 25 cấp ủy viên. Kết luận 36 đảng viên vi phạm, trong đó có 24 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Cách chức 4; cảnh cáo 8; khiển trách 12. Các đơn vị kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhiều là: Yên Phong 10 đảng viên; Tiên Du, Thuận Thành: 7 đảng viên; thành phố Bắc Ninh 5 đảng viên.


UBKT các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Đại hội của đảng bộ cấp dưới theo quy định; chủ động, tập trung triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để góp phần tích cực vào sự thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Coi trọng việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.
Theo thống kê năm 2019, UBKT các cấp tiếp nhận, xử lý 118 lượt đơn tố cáo. Trong đó, đã  xử lý 40 đơn tố cáo, lưu lại 78 đơn theo quy định. Nội dung tố cáo tập trung chủ yếu là các vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác cán bộ, thực hiện chính sách xã hội;… Việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng luôn được đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục và đúng quy trình.
Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ then chốt nhất của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp là phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc giúp cấp ủy cùng cấp chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các Đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với khối lượng công việc rất nhiều, trọng trách lớn nên đòi hỏi UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xuân Bình