Tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật Quốc gia

31/03/2021 08:06 Số lượt xem: 417
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 770/UBND-KGVX  yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật Quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia đợt 10, năm 2021 theo chỉ đạo số 801/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tượng  Rồng đá (Xà thần) hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công an tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích trên địa bàn tỉnh; chủ động báo cáo và thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng về những vấn đề ảnh hưởng đến việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia trên địa bàn.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các nhà khoa học, chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình) để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về việc lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia đợt 10, năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ hiện vật đủ điều kiện, gửi về Bộ chủ quản trước ngày 31/8/2021 kèm theo báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh có 13 bảo vật, nhóm bảo vật Quốc gia tại các huyện Gia Bình, Tiên Du, Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh.

Ngọc Hải