Tâm huyết và trách nhiệm

19/07/2019 08:32 Số lượt xem: 1363
Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019- 2024, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh có nhiều kỳ vọng gửi gắm. Báo Bắc Ninh trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới và giám sát, phản biện xã hội

 


Đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh


Với vai trò là thành viên của Mặt trận, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động (CVĐ) do MTTQ phát động, bằng những việc làm, phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu ứng và sự lan tỏa rộng rãi.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Hội gắn kết với CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị quy định về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội tổ chức 456 cuộc giám sát với 29 chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ tích cực chủ động tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, lấy việc thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” là hoạt động trọng tâm xuyên suốt trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, CVĐ theo tinh thần đổi mới, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

 


Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Từ Sơn


Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ thị xã Từ Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2016, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và được công nhận là đô thị loại III vào tháng 10-2018. 
Đời sống nhân dân được nâng cao, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 110 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%. Phong trào xây dựng Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Hằng năm, thị xã có hơn 90% số hộ gia đình và hơn 85% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. 5 năm, toàn thị xã vận động được hơn 8,7 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 136 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.
Thời gian tới, MTTQ thị xã tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở, đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân.


Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội

 


Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Hòa (Lương Tài).


Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Phú Hòa và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hằng năm, MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
Từ năm 2014 đến nay, tổ chức 10 cuộc giám sát với nội dung tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp khắc phục kịp thời. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 25 công trình, phát hiện và phản ánh nhiều thiếu sót trong quá trình thi công. Các ý kiến được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đối với công tác phản biện xã hội, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội đối với các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để công tác giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả cao, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác này, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động để chương trình giám sát, phản biện ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời có chế độ phụ cấp hàng tháng cho thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.


Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận

 


Ông Nguyễn Như Đức, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đạo Tú, xã Song Hồ (Thuận Thành).


Thôn Đạo Tú nằm ở trung tâm xã Song Hồ, có 639 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 
Năm 2018, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt gần 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%; có 90,1% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn nhiều năm liền đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được duy trì ổn định.
Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên kiện toàn đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, thành viên Ban là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình trong công tác; chủ động phối hợp và thống nhất hành động với các chi hội đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm cho phù hợp; tổ chức thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhóm Phóng viên