Tà, chính?

02/05/2018 07:59 Số lượt xem: 405
- Theo ông làm thế nào để nhận diện được đâu là chính, đâu là tà? (Ông Lâm hỏi ông Trường).

- Hãy nhìn họ làm đừng nghe họ nói. Những việc làm thực sự hướng thiện, thực sự phát huy những giá trị đạo đức truyền thống, thực sự gạn đục khơi trong, thực sự lành mạnh, đó là chính. Ngược lại những điều đó là tà, có vậy thôi.

- Nói như ông thì đã chả có người nhẹ dạ nghe theo tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức chúa trời” hay “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” gì, gì đấy mà gần đây dư luận quá bức xúc. Nếu họ biết được đây là tà đạo thì thử hỏi có ai nghe theo không?

Thấy ông Lâm phản biện có lý, ông Trường đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi: Điều này ông bà mình chả đã đúc rút: “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Đây là ngôn chính-tâm tà, ngôn thiện, tâm ác (Ngụy chính, thực tà). Nếu như những tổ chức tự xưng là “Đức chúa trời” kia lành mạnh, thì sao những đối tượng mụ mị theo họ lại có những hành vi, xa rời, đoạn tuyệt với người thân, cha, mẹ, vợ chồng, đi ngược lại những giá trị truyền thống tốt đẹp, phá bỏ bàn thờ tổ tiên?... Họ hù dọa về ngày tận thế, theo họ thì được cứu rỗi, che chở…

- Tín ngưỡng là liều thuốc an thần? Không biết những người theo họ được bao nhiêu phần trăm an thần, hay họ được hướng thần bằng những thứ nước thánh, bánh thánh quái gở? Họ vừa đấm, vừa xoa, vừa dọa vừa dỗ lừa những người “kháng thể” thấp bằng đủ các chiêu thức vào mê cung, trao cho họ “bổn phận” cứu nhân, độ thế…và hệ quả là gia đình ly tán, bỏ học, bỏ làm. (Ông Lâm lý giải).

- Mà cũng thật lạ, hay là đã có những lúc chúng ta xao nhãng, lơ là? (Ông Trường tự vấn).

- Ông bảo ai xao nhãng, lơ là?

- Thì ở đâu chúng ta cũng có đầy đủ các tổ chức đoàn thể, sao lại không phát hiện, không tuyên truyền giáo dục kịp thời?

- Thì ông không thấy những ngày gần đây ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Nguyên và nhiều địa phương khác chả đã lật tẩy những tổ chức tà đạo này hay sao. Những người bị dụ dỗ đã lên tiếng tố cáo, những người có người thân theo “đạo” này đã đau xót kể về nỗi khổ “mất” vợ, con và những hành vi kỳ cục trái đạo lý của những kẻ lầm đường.

Nghe ông Lâm nói vậy, ông Trường có phần phấn chấn: Ừ có thế chứ, muộn còn hơn không, nhưng cũng cần phải tăng cường, nâng cao và quyết liệt hơn nữa.

- Đúng, đúng, phải quyết liệt hơn nữa! (Ông Lâm họa theo).

Thạch Thảo