Sức lan tỏa từ cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

18/06/2019 08:29 Số lượt xem: 2631
Năm năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Huy Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực l­ượng chiến đấu trung thành, tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa ph­ương.
Qua 5 năm triển khai thực hiện CVĐ tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; 100% các tổ chức Đảng, quần chúng trong LLVT tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Nhận thức, trách nhiệm trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.
Từ nhận thức đến hành động, trong 5 năm qua, Đảng bộ, LLVT tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương có hành động đẹp, thể hiện phẩm chất của người quân nhân cách mạng, tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Duy Đoàn (Phòng Tham mưu); Nguyễn Đức Quý (Phòng Kỹ thuật); Nguyễn Thế Lữ (Trường QS tỉnh); Cù Thị Hồng Nga (Ban CHQS huyện Yên Phong)... có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.

 

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Bắc Ninh thăm quan thực tế khu di tích lịch sử ATK (Định Hóa, Thái Nguyên).

Thông qua Cuộc vận động, chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị tích cực cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần một Điều luật”; từng cá nhân đăng ký cam kết thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mọi quân nhân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp.
Cuộc vận động đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các bước của công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng chuyên nghiệp quân sự, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% dân số. Các tổ chức quần chúng tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động thành các phong trào cụ thể, như “Thanh niên LLVT tỉnh phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần thúc đẩy đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nhiều nội dung, giải pháp xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, bảo đảm thực sự là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức với chính sách; động viên được cán bộ yên tâm công tác, gắn bó, cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự các cấp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tiến hành công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chế độ chính sách đối với người có công tạo mối đoàn kết gắn bó quân - dân, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.
Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh luôn là đơn vị trong tốp đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu và khối nội chính tỉnh. Năm 2018 Đảng bộ Quân sự tỉnh năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Bộ CHQS tỉnh được Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và trên 400 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, khen thưởng.

Tạ Quang Chính (Bộ CHQS tỉnh)