Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

12/01/2020 14:40 Số lượt xem: 2187
Ngày 10- 1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong năm 2019.

 

Năm 2019, Sở TT&TT tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung chiến lược liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành phát triển.

Đến nay, Sở TT& TT đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu, dự án thí điểm camera giám sát, thí điểm triển khai hệ thống xử phạt giao thông bằng camera, đặc biệt đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Đây là bước đi đột phá nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo môi trường sống tiện ích cho mọi đối tượng trong xã hội. Công tác quản lý, chỉ đạo tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, đài phát thanh cấp huyện được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng định hướng. Hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua nhiều kênh thông tin, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thanh kiểm tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, hiệu quả nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm...

Năm 2020, sở TT& TT tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành; duy trì công tác hành chính, kế hoạch bảo đảm hoạt động của lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; triển khai Wifi thông minh, truyền thanh thông minh trên địa bàn tỉnh. Tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Triển khai các dự án Hệ thống camera giám sát giai đoạn 2; Trung tâm điều hành thành phố thông minh, Trung tâm an ninh mạng. Đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của đất nước; triển khai phương án xử lý khủng hoảng truyền thông; Chú trọng thanh tra, kiểm tra xử lý các đơn, thư phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2019 được UBND tỉnh, Sở TT& TT tặng Bằng khen và giấy khen.

Đức Quý