Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2023

26/11/2022 19:14 Số lượt xem: 2068
Ngày 26-11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Năm 2022 công tác giải quyết việc làm, cung ứng nguồn lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các tập đoàn lớn. Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và người yếu thế được tổ chức triển khai thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Thông qua Quỹ giải quyết việc làm đã có hơn 9.800 đối tượng được vay vốn với tổng số vốn vay hơn 500 tỷ đồng, trong đó hơn 6.900 lao động được tạo việc làm mới. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 58.230 người. Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ cho 8.104 đơn vị, doanh nghiệp, 368 hộ kinh doanh, hơn 604 nghìn người lao động với tổng số tiền hơn 778 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoàn thành 100% kế hoạch chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hơn 163.600 lượt lao động được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 199,5 tỷ đồng…

Năm 2023 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05%; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp 55 nghìn người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%; đưa 1.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công; an sinh xã hội, phúc lợi được bảo đảm; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách…

Ghi nhận kết quả của ngành LĐ-TB&XH đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu trong năm 2023, toàn ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; đánh giá đầy đủ, khách quan những những hạn chế, tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước số hóa hồ sơ, thủ tục để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quản lý của ngành; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp; chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng cho thị trường lao động; huy động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em…

Hoài Phương