Sở Khoa học và công nghệ: Triển khai thực hiện 14 đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp

02/07/2018 15:42 Số lượt xem: 807
6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai thực hiện 14 đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp; đánh giá, nghiệm thu 5 đề tài, dự án đã hoàn thành, qua đó đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp vào sản xuất, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Mô hình ứng dụng đồng bộ các giải pháp sản xuất rau an toàn bền vững tại Khu thực nghiệm Nông nghiệp công nghệ cao (Việt Đoàn, Tiên Du).

 

Một số đề tài tiêu biểu như Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa hàng hóa mới ngắn ngày GL159 tại huyện Quế Võ, năng suất trung bình đạt 68,4 tạ/ha; Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ, giải pháp quản lý, thị trường sản xuất rau an toàn bền vững tại Tiên Du với quy mô 25 ha/vụ; Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá Chép Séc tại Bắc Ninh đã tiến hành nhập ngoại, tuyển chọn đàn cá bố mẹ (tổng trọng lượng 500kg) để sản xuất, cung cấp cá giống cho các cơ sở nuôi thủy sản; Nghiên cứu sự lưu hành bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò, ứng dụng kỹ thuật GPS và GIS xây dựng bản đồ dịch tễ, đề xuất biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả…

Ngoài ra, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội làm vườn, Tỉnh đoàn,… tổ chức hơn 20 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.200 lượt bà con nông dân, cán bộ, hội viên và Đoàn viên thanh niên; chuyển giao 17 quy trình kỹ thuật áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phục vụ các lĩnh vực sản xuất và đời sống. 

Huyền Thương