Sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

30/12/2019 20:33 Số lượt xem: 673
Sáng 30-12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

Từ năm 2015 đến nay, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kết quả trong 5 năm thu hoạch trên 530 tấn rau xanh, gần 300 tấn thịt, cá; giá trị tăng gia sản xuất, dịch vụ đạt bình quân 1.275.000 đồng/người/năm. 100% đơn vị bảo đảm đủ rau xanh ăn tại bếp; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; quân số khỏe đạt 98,88%; phối hợp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 30.835 thanh niên; xây dựng cơ bản hơn 460 tỷ đồng…

Phong trào thi đua có tác dụng, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Cơ sở vật chất hậu cần và chất lượng huấn luyện hậu cần được quản lý tốt và nâng cao chất lượng. Đặc biệt làm chuyển biến tích cực ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý, sử dụng, thực hành tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Hội nghị thảo luận làm rõ kết quả, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất phương hướng nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; duy trì đủ số lượng, chất lượng các loại vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch bảo đảm hậu cần; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì quân số khỏe từ 98,6% trở lên; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng cơ bản; khai thác và tiếp nhận đầy đủ chỉ tiêu, hạn mức xăng dầu; tổ chức vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bảo Anh