Sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện

02/12/2018 15:37 Số lượt xem: 929
Ngày 30-11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo Tình hình thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện từ tháng 5-2016 đến tháng 9-2018.

Theo kết quả báo cáo, Tổng số lượt đối tượng được chi trả trợ cấp theo nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội và theo Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh là 186.769 lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 545,4 tỷ đồng.

Công tác chi trả trợ cấp qua hệ thống Bưu điện được đánh giá cao, bảo đảm chi trả trợ cấp kịp thời cho đối tượng, quyết toán theo thời gian quy định; nhân viên chi trả có kinh nghiệm, thao tác nhanh gọn; các điểm chi trả thuận lợi cho việc đi lại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, việc chi trả trợ cấp qua hệ thống Bưu điện còn tồn tại một số hạn chế: UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện chưa có sự kết hợp chặt chẽ trong việc báo giảm khi đối tượng qua đời, trùng trợ cấp hay chuyển đi nơi khác ảnh hưởng đến công tác quản lý, lập danh sách chi trả; một số huyện chuyển kinh phí hàng tháng chưa đúng quy định, chưa kịp thời; nhân viên Bưu điện chưa nắm rõ về chính sách, chế độ, đối tượng nên trong quá trình chi trả không đáp ứng được những câu hỏi, thắc mắc của đối tượng; trong danh sách chi trả có hiện tượng ký thay;…

Để quá trình chi trả qua bưu điện được thuận lợi, các đại biểu đưa ra một số giải pháp: đề nghị chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến giấy uỷ quyền; bố trí và cấp kinh phí kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình chi trả; tập huấn các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đối với nhân viên Bưu điện để cập nhật kịp thời khi có thay đổi; tiếp tục trang bị, cải thiện cơ sở vật chất điểm chi trả...

 

Khánh Linh