Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an

29/08/2019 14:56 Số lượt xem: 2364
Sáng 29-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138 tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 07.

 

Thực hiện Chỉ thị số 07, trong 5 năm qua, BCĐ 138 tỉnh thực hiện tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; chỉ đạo các cấp, ngành, thành viên BCĐ 138 các cấp triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị vào nhiệm vụ tại đơn vị mình; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, công nhân, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học; quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có 1.454/1.730 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng mới, củng cố 61 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 12 mô hình thuộc cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức 26 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho 1.502 lượt bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận trong 5 năm qua, các cấp, ngành, BCĐ 138 các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07 trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các cấp, ngành, thành viên BCĐ 138 các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 07 và các văn bản liên quan đến các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao hơn nữa trong triển khai Chỉ thị; tiếp tục rà soát, phân loại, kiện toàn, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định; thường xuyên, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện việc lắp đặt 3.200 camera ở các vị trí phù hợp để theo dõi, giám sát các hoạt động, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 12 cá nhân có  nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 07.

Xuân Me