Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

04/10/2019 15:57 Số lượt xem: 804
Sáng 4-10, UBND tỉnh tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức xây dựng nền QPTD đạt kết quả toàn diện. Nổi bật là: Xây dựng LLVT, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; khu vực phòng thủ, thế trận trong khu vực phòng thủ, hệ thống công trình chiến đấu, công trình quốc phòng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh của địa phương. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định, kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của LLVT, nhân dân được cải thiện. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện rộng khắp. Khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện có nền nếp, hiệu quả, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Các đại biểu thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền QPTD.

Các đồng chí: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Bắc Ninh tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và đại đoàn kết toàn dân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng cơ quan quân sự, công an vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong xây dựng nền QPTD. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo hoàn thành  tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019; quy trình tuyển quân năm 2020; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Bảo Anh