Sở Kế hoạch và Đầu tư đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

09/08/2018 18:30 Số lượt xem: 2011
Chiều nay (9-8), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, sơ kết 6 tháng đầu năm và công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm.

 

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

 

Về dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vị Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Những năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh luôn tập trung, chủ động, sáng tạo đổi mới, đoàn kết, hợp tác vượt qua khó khăn, thách thức, làm tròn sứ mệnh được giao. Với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu trong số các ngành tham mưu tổng hợp của tỉnh. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” với tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Công thương), Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) được sáp nhập thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ 1-8-2018.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết quy chế phối hợp về hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng và thành tích xuất sắc của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời khẳng định: 7 tháng đầu năm 2018, Bắc Ninh có sự phát triển vượt bậc trong đó, ngành KH&ĐT đóng góp rất lớn vào thành tích chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh phân tích những cơ hội, thách thức của Bắc Ninh trong giai đoạn tới, đồng thời gợi mở một số phương pháp quản lý, lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoạch định kinh tế xã hội đối với cán bộ đơn vị nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà trước mắt là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022. Trong đó, cần nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu xây dựng chính sách chăm sóc doanh nghiệp sau đăng ký đầu tư… Việc sáp nhập các Trung tâm từ các đơn vị về Sở Kế hoạch và Đầu tư nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biến chế trong hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Sở KH&ĐT tiến hành ký kết quy chế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố về hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Việt Anh