Sắc xanh sinh sôi

11/02/2019 13:44 Số lượt xem: 1142
Mùa xuân là khởi đầu của một năm, vạn vật cũng bắt đầu của một chu kỳ sinh trưởng mới. Trong thời điểm khởi đầu vòng tuần hoàn mới của tự nhiên những mầm non tiếp tục được vun trồng, sắc xanh sinh sôi, khắp nơi trên mọi miền của đất nước lại náo nức tổ chức Tết trồng cây theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trồng, chăm sóc cây phân tán được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện.
 
Xuân Kỷ Hợi 2019 này là Tết trồng cây thứ 59 do Bác Hồ phát động.Theo kế hoạch, năm 2019 Bắc Ninh sẽ trồng mới gần 162 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây xanh đô thị trên các tuyến đường giao thông từ đô thị tới nông thôn, các KCN, khu vườn đồi. Đồng thời trồng mới 8,5 ha rừng; trồng cải tạo, nâng cấp 35 ha rừng; chăm sóc 122,6 ha rừng đã trồng; giao khoán cho các địa phương bảo vệ 395,6 ha rừng. Nét đẹp trồng cây đầu xuân cũng được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tại các xã nông thôn mới cây xanh được trồng bổ sung làm cho đẹp hơn, đáng sống hơn, tiêu chí về môi trường được hoàn thiện với chất lượng ngày một cao. Không chỉ đẹp, Tết trồng cây còn có ý nghĩa lớn trong điều kiện Bắc Ninh đang phát triển mạnh công nghiệp và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đe dọa cuộc sống con người trên trái đất, thì việc phát triển kinh tế phải bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu sống còn với mỗi địa phương, mỗi quốc gia trên thế giới. Trồng cây xanh, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày là đòi hỏi tất yếu, đó không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Việc trồng cây còn là cách để người dân làm giầu từ đất lâm nghiệp. Với những địa phương có thế mạnh về cây ăn quả như các xã ở Lương Tài, Gia Bình, hay các địa phương có tiềm năng về đất lâm nghiệp như Tiên Du, thành phố Bắc Ninh, việc lựa chọn những cây trồng phù hợp thay thế những giống cây cũ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Để Tết trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các đơn vị tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao; chăm sóc, quản lý bảo vệ  cây, rừng để cây trồng phát triển tốt.
Đồng thời với việc tích cực hưởng ứng phong trào mùa xuân là Tết trồng cây, thực hiện chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, tỉnh chỉ đạo các địa phương cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng. Duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường đối với các địa phương trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, nhân rộng mô hình đường hoa, đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp, làng 3 sạch, xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện khẩu hiệu “Sạch từ nhà ra ngõ”. Tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức sâu sắc và hành động mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến nhằm bảo vệ môi trường sống.
Thái Uyên