Quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân năm 2020

21/01/2020 07:51 Số lượt xem: 816
Năm 2020, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.750 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2019) và 190 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lễ giao, nhận quân dự kiến tổ chức vào ngày 10-2.
Nhìn lại công tác tuyển quân năm 2019, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố làm tốt vai trò tham mưu, tuyển chọn và giao đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của một số địa phương chưa thực sự chặt chẽ dẫn đến một số, hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở các địa phương chưa được thường xuyên, sâu rộng. 
Một số thành viên Hội đồng NVQS các cấp chưa chủ động kiểm tra, giám sát, giúp đỡ cơ sở. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, chủ động. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS của một số cơ quan quân sự ở các địa phương chưa kịp thời, thiếu cụ thể. Công tác phối hợp xử lý vi phạm chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được chuyển biến vững chắc trong thực hiện Luật NVQS.
Trước thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu giúp UBND và Hội đồng NVQS tỉnh tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân, ban hành Hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Các địa phương, đơn vị nâng cao một bước trách nhiệm thực hiện tuyển quân, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
 
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại huyện Yên Phong.
 
 
Đến nay, công tác tuyển quân được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện xong các bước rà duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe và xét duyệt chính trị đạo đức bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.
Các xã, phường, thị trấn chỉ đạo thôn, xóm, khu phố tổ chức hội nghị rà duyệt phân loại danh sách chặt chẽ, hết đối tượng. Kết quả, toàn tỉnh có 48.127 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27, giảm 1,3% so với năm 2019. Trong đó, số đủ điều kiện gọi sơ tuyển là 15.789 công dân, giảm 1,2% so với năm 2019.
Bước sơ tuyển được tiến hành theo 2 bước, thống nhất theo 5 nội dung là sức khỏe, chính trị đạo đức, văn hóa, tuổi đời và hoàn cảnh gia đình. Toàn tỉnh triệu tập sơ tuyển sức khỏe 13.053 công dân. Số có mặt 12.306 công dân, đạt 94%. Số đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện 9.062 công dân, đạt 73,6%, giảm 2,3% so với năm 2019.
Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS đúng, đủ thành phần, tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các phòng khám được bố trí hợp lý cùng đầy đủ vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám sức khỏe NVQS. Thành phố Bắc Ninh mời thêm một số bác sỹ của Bệnh viện Quân y 110 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Da liễu, huyện Tiên Du mời bác sỹ Bệnh viện Mắt tham gia Hội đồng khám tuyển… Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức khám sức khỏe NVQS tại các địa phương. Qua kiểm tra kịp thời giúp các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tổ chức khám, kết luận và phân loại sức khỏe đúng theo quy định.
Kết quả, toàn tỉnh điều khám sức khỏe NVQS 6.416 công dân. Số công dân có mặt khám tuyển 6.168 công dân, đạt 96,1%. Số công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ 2.480 công dân, đạt 40,2% (giảm 13,4% so với năm 2019). Đồng thời, các Hội đồng khám sức khỏe NVQS tổ chức khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định với 143 công dân đủ điều kiện nhập ngũ.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, các ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết công tác tuyển quân của Hội đồng NVQS tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về Luật NVQS, các văn bản pháp luật về công tác tuyển quân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân yên tâm lên đường nhập ngũ. Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nắm chắc tình hình cơ sở phụ trách, trực tiếp chỉ đạo theo phương châm “dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật”; tăng cường nắm, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ, xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật NVQS; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các bước phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp phát quân trang, gặp mặt động viên, tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
Bảo Anh